rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germană

Proiecte

proiect 64099, vizita de studii 1, Germania, mai, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 2, Germania, decembrie, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 3, Germania, iulie, 2012 vezi galeria foto.
proiect 64099, examen exprimare culturala, Caseiu, martie 2012 vezi galeria foto.

I Can Teach Adults

Not too late to speak

Innovation in VET for Jobs and Employment

INTEMPO

Șansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate

Obiectiv general:

Propunerea de proiect, prin obiectivul sau general contribuie la atingerea OG al POSDRU „Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii moderne, flexibila si inclusiva”, caci prin proiect se urmareste dezvoltarea capacitatilor/abilitatilor GT pt a le facilita accesul pe piata muncii, fiind imbunatatita competitivitatea grupului tinta prin informare, consiliere si FP adecvata pietei muncii, specificul calificarii fiind in concordanta cu solicitarile pietei muncii. Oportunitatile la piata muncii vor fi sporite si prin mediere si asistenta directa pt ocupare. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea masurilor active de ocupare adresate unor grupuri de persoane cu o situatie dificila pe piata muncii la nivelul regiunilor Nord-Vest si Centru.

Grupul tinta este format din 510 de persoane, toti someri de lunga durata din care 130 vor fi tineri iar 255 vor fi femei. Efectul pozitiv pe termen lung prin atingerea acestui ob este impactul asupra facilitarii reintegrarii somerilor de lunga durata pe piata muncii.

Prin dezvoltarea capacitatilor de ocupare participand la un program integrat cf Legii 76/2002 care sa dezv cunostinte, deprinderi, competente, se asigura noi oportunitati de ocupare pentru beneficiari. Astfel, propunerea de finantare contribuie la atingerea ob operationale ale CPP 183. Prin participarea la actiuni, participantii isi cresc sansele de ocupare durabila prin dezv de noi competente in acord cu piata muncii si se pune in corespondenta oferta de locuri de munca cu cererea. Intregul grup tinta va participa la un program integrat de incluziune ocupationala, format din programe de informare si consiliere individuala/grup, mediere, instruire- dezvoltarea unor deprinderi, necesare unei vieti active si implinite. In urma participarii la progr integrat, persoanele din grupul tintavor fi capabile sa acceseze cu mai mult succes piata muncii.

Actiunile ce vor fi derulate cu scopul cresterii calitatii RU contribuie direct la atingerea indicatorilor asumati prin DCI şi prevăzuţi în Ghidul Condiţii Specifice, crescand cu 510 nr particip la progr integrate/inclusiv instruire, contribuind in mod direct la cei 65.000 asumati pana in 2015 prin DCI, din care 255 vor fi femei (contribuind la 30.000 cf DCI), iar 130 vor fi tineri (contribuind la 16.000 cf DCI).

vizitaţi pagina proiectului SOPZFI

Bursa Locurilor de Muncă Online - BLMO

Din 2014 RoGePA - Agenţia Profesională Româno Germană participă ca partener la proiectul Bursa Locurilor de Muncă Online, implementat de Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Hunedoara împreună cu 7 parteneri.

Obiectiv general:

  1. Îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienților SPO din regiunea Vest, regiunea Centru, regiunea Sud-Vest Oltenia și regiunea Nord-Vest, prin simplificarea accesului la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă.
  2. Bursa locurilor de muncă online este un demers inovator care asigură întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Proiectul propune o soluție viabilă de dezvoltare a serviciilor de tip "self-service", adresate beneficiarilor SPO – angajatori și persoane în căutarea unui loc de muncă.
  3. Proiectul asigura o alternativă la sistemul clasic de accesare a serviciilor SPO, prin crearea unei platforme informatice integrate care permite furnizarea online a măsurilor active de ocupare.
  4. Participarea la bursă este o opțiune disponibilă în orice interval orar și în oricare zi a saptămânii ceea ce deschide posibilitatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a fi selectat pentru angajare în afara granițelor țării și în afara spațiului european.
    Prin această aplicație programarea interviului devine o opțiune care poate fi stabilită de comun acord între cele două părți, solicitant și angajator.
vizitaţi pagina proiectului BLMO

Proiect FSE:
Integrare-calificare-transfer de Inovaţii pentru Grupuri Vulnerabile pe Piaţa Muncii

Obiectiv general:

Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord- Vest, Centru si Vest prin participarea la servicii inovative, personalizate de formare, consiliere, informare, implementate pe baza parteneriatelor cu scopul de a evita excluziunea sociala si riscul de saracie a unui numar de 700 persoane.

Obiective specifice:

  1. Facilitarea accesului la formare a cel putin 700 persoane care vor participa la actiuni de analiza ocupationala, consiliere, orientare si vor beneficia de oferte individualizate de formare profesionala
  2. Dezvoltarea competenţelor profesionale si a competentelor cheie comune mai multor ocupatii a unui numar de 600 persoane din grupul tinta, prin participarea la programe de formare
  3. Implementarea de servicii integrate de facilitare a accesului pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile prin dezvoltarea parteneriatelor si transferului de bune practici. Scopul proiectului este de a reduce riscul de saracie si oferi suport pentru integrarea pe piata muncii grupurilor vulnerabile din 3 regiuni de dezvoltare prin aducerea oportunitatilor de invatare si ocupare mai aproape de nevoile si posibilitatile lor, utilizand metode inovative, cu accent pe persoanele afectate de schimbarile structurale ale regiunilor vizate, populatia roma, persoane cu dizabilitati care locuiesc in mediul rural sau urban.
vizitaţi site-ul proiectului 64099

Proiect phare:
Creşterea competitivităţii în turism-servicii prin formare continuă internă

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea resurselor umane din turism-servicii pentru a deveni mai eficiente, prin formare profesională. Cele 5 cursuri vor micşora deficitul de competenţe identificat, fapt care va conduce la creşterea adaptabilităţii grupului ţintă la noile cerinţe de pe piaţa muncii.

Proiectul a promovat învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca parte a managementului resurselor umane din turism-servicii, cu accent pe dezvoltarea de departamente funcţionale de formare internă care să conducă la creşterea cunoştinţelor şi a competenţelor sau dobândirea de competenţe noi, în concordanţă cu necesităţile identificate pe piaţa muncii în domeniu. Implementat in Regiunea NV, judeţele Cluj si Maramureş, prin activităţile sale, proiectul participă la creşterea potenţialului economic şi social de la nivel local şi al regiunii de dezvoltare N-V, în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND)

vizitaţi pagina proiectului

© 2012 - 2018 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii | Prelucrarea Datelor | Politica de cookies