rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germanăgrafic activităţi an 3

Activitatea / luna 01
ian
2013
02
feb
2013
03
mar
2013
04
apr
2013
05
mai
2013
06
iun
2013
07
iul
2013
08
aug
2013
09
sep
2013
10
oct
2013
11
noi
2013
12
dec
2013
Organizaţia care implementează
A1 Activităţi de management, evaluare interna si monitorizare a proiectului.                         Beneficiar
Parteneri
1.1.Întâlnirea echipei manageriale, a echipei de implementare, a partenerilor si stabilirea responsabilităţilor.                         Beneficiar
Parteneri
1.2 Emiterea deciziilor interne şi încheierea contractelor de munca, Completarea fişei postului.                         Beneficiar
Parteneri
1.3 Audit extern (activitate subcontractata).                         Beneficiar
Parteneri
1.4 Evaluarea si monitorizarea interna a proiectului.                         Beneficiar
Parteneri
 A2. Achiziţia de servicii, lucrări şi bunuri.                         Beneficiar
Parteneri
2.2 Elaborarea dosarelor de ofertare.                         Beneficiar
Parteneri
2.3 Achiziţionarea propriu-zisa a lucrărilor, echipamentelor si bunurilor specificate in buget.                         Beneficiar
Parteneri
2.4 Executarea lucrărilor, înregistrările contabile si încheierea proceselor verbale de recepţie.                         Beneficiar
Parteneri
A3.Crearea a 6 Centre de resurse pentru Integrare-Calificare-Transfer                         Beneficiar
Parteneri
3.2 Stabilirea şi amenajarea locaţiilor în cele 3 regiuni                         Beneficiar
Parteneri
3.4 Acţiuni de asistenţă pentru formare şi cautarea unui loc de munca.                         Beneficiar
Parteneri
A4. Studiu participativ privind grupurile vulnerabile in regiunile vizate de proiect, noi forme si condiţii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile                         Beneficiar
Parteneri
4.5 Baza de date cu posibilităţi de formare, angajare pentru grupurile vulnerabile identificate in cele 3 regiuni analizate.                         Beneficiar
Parteneri
4.6 Studiul de impact a programelor de formare asupra grupului ţintă şi asupra posibililor angajatori.                         Beneficiar
Parteneri
A5. Infiintarea retelei si parteneriatelor interregionale si transnationale pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici.                         Beneficiar
Parteneri
5.6 Adaptarea materialelor de formare la nevoile diferitelor grupuri tinta (inclusiv invatare on-line), publicarea si diseminarea.                         Beneficiar
Parteneri
A6.Identificarea nevoilor si posibilităţilor de formare specifice grupurilor ţintă in vederea integrării pe piaţa muncii.                         Beneficiar
Parteneri
6.1Crearea si aplicarea instrumentelor de analiza a nevoilor de formare                         Beneficiar
Parteneri
6.2 Prelucrarea si interpretarea rezultatelor. Intocmirea unei fise de analiza ocupationala pentru fiecare participant                         Beneficiar
Parteneri
6.3 Consiliere profesionala si pentru dezvoltare personala                         Beneficiar
Parteneri
6.4 Alocarea formarii, selectarea şi înscrierea participanţilor la cursuri.                         Beneficiar
Parteneri
A7. Desfăşurarea programelor de formare pentru dobândirea competenţelor cheie comune mai multor ocupaţii                         Beneficiar
Parteneri
7.2 Constituirea grupurilor pe niveluri de studiu si stabilirea programului.                         Beneficiar
Parteneri
7.3 Implementarea programelor de formare in cele 6 Centre.                         Beneficiar
Parteneri
7.4 Evaluarea si certificarea participanţilor.                         Beneficiar
Parteneri
A8. Participarea la cursuri de calificare modulare                         Beneficiar
Parteneri
8.1 Încheierea parteneriatelor pentru practică cu agenţi economici                         Beneficiar
Parteneri
8.2 Pregătirea si autorizarea cursurilor.                         Beneficiar
Parteneri
8.3 Formarea grupurilor (30 cursuri) si stabilirea programului.                         Beneficiar
Parteneri
8.4 Implementarea programelor de formare in cele 3 regiuni.                         Beneficiar
Parteneri
8.5 Evaluarea si certificarea participantilor.                         Beneficiar
Parteneri
A9. Diseminarea rezultatelor şi vizibilitatea proiectului.                         Beneficiar
Parteneri
9.1 Organizarea a 3 Conferinţe si 10 seminarii in cele 3 regiuni de implementare.                         Beneficiar
Parteneri
9.2 Realizarea website pentru promovarea proiectului si a serviciilor utile beneficiarilor                         Beneficiar
Parteneri
9.3 Realizarea materialelor promoţionale şi diseminarea în cele 3 regiuni.                         Beneficiar
Parteneri

© 2012 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii