rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germană

eveniment

proiect 64099, vizita de studii 1, Germania, mai, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 2, Germania, decembrie, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 3, Germania, iulie, 2012 vezi galeria foto.
proiect 64099, examen exprimare culturala, Caseiu, martie 2012 vezi galeria foto.
21 August 2017

InSoMed- Un nou început, o nouă provocare!

Municipiul Baia Mare (în calitate de beneficiar), alături de partenerii SC ROGEPA SRL, SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL; Școala gimnazială Nr. 18 Baia Mare, anunţă demararea Proiectului "Incubatorul socio - medical, instrument de inovare socială" (Prescurtat InSoMed).

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (Cod proiect: POCU/20/4/2/101853).

Obiectivul general: Creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economică a municipiului Baia Mare, pentru minimium 560 persoane.

Durata proiectului: 36 luni, in perioada 16 August 2017 – 15 August 2020

Locația de implementare:

Regiunea Nord-Vest, Județul Maramureș, Municipiul Baia Mare, în cartierele: Republicii, Gării, Depozitelor, Traian.

Străzile: Bd.București, G.Coșbuc, Cuza Vodă, Bd.Decebal, Dobrogei, Bd.Traian, Transilvaniei, Amurgului, Matei Basarab,C-tin Brâncoveanu, Bucovinei, Cosmonauților, Gării, Iancu de Hunedoara, Jupiter, Lăpușului, Neptun, Petru Rareș, Saturn, Uranus, Vlad Țepeș, Depozitelor, Mărgeanului, Motorului.

ROGEPA va oferi grupului ţintă implicat în proiect servicii pentru ocuparea pe piaţa muncii, din următoarele 2 categorii:

Servicii de informare și consiliere pe piața muncii pentru 308 de persoane:

Vom consilia 308 persoane x 20 ore consiliere/persoană, În total 9200 ore consiliere.

Serviciile de informare și consiliere profesională privind cariera vor fi acordate, în mod individual și în grup, și privesc:

Vom realiza:

Cursuri de calificare pentru domenii cerute pe piața muncii pentru 196 de persoane

Marinescu Liviana
Coordonator P3- SC ROGEPA SRL

Liviana Marinescu

Coordonator Rogepa

© 2012 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii