rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germană

Preselecţie Experţi

proiect 64099, vizita de studii 1, Germania, mai, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 2, Germania, decembrie, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 3, Germania, iulie, 2012 vezi galeria foto.
proiect 64099, examen exprimare culturala, Caseiu, martie 2012 vezi galeria foto.
13 iunie 2013

Organizăm preselecţie pentru experţi

Persoanele interesate a activa în cadrul RoGePA, în calitate de Experți specifici Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), POR și POSCCE respectiv experți de evaluare cereri de finanțare, experți verificare administrativă/tehnică cereri de rambursare (verificări la fața locului), experţi tehnici – inginerie, experţi economic-financiari, experţi dezvoltare durabilă, experţi egalitate de șanse, control - experți generali, sunt rugați să trimită, pe email până la data de 15.06.2013, documentele atasate completate, CV - modelul atasat și documente care sa susțină
specificațiile CV-ului.

Tipuri de experți și criterii de selecție minimale:

Tipul experților ce vor avea un caracter general aplicabil pentru toate Programele Operaționale:

Tipul Experţilor

Cerința minimă Studii superioare/Certificări/Atestate

Cerință minimă Experiență profesională specifică

1.1

Experți achiziții publice

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul achizițiilor publice, perioadă în care expertul trebuie să fi elaborat cel puțin o documentație de atribuire și de asemenea să fi participat cel puțin o dată în calitate de membru cu/fără drept de vot sau expert cooptat în cadrul unei comisii de evaluare a ofertelor

1.2

Experți audit

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă.
Diplomă de absolvire/promovare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar sau echivalent.
Carnet de membru CAFR vizat pe anul în curs sau echivalent.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul auditului proiectelor cu finanțare națională sau internațională.

1.3

Experţi în domeniul juridic

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul juridic.

1.4

Alte tipuri de experți identificate în perioada de implementare a acordului-cadru

Pe durata de implementare a acordului-cadru, în cazul în care Autoritatea Contractantă identifică și alte tipuri/profiluri suplimentare de experţi în funcție de necesitățile punctuale ale autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale, va comunica în scris tuturor operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru tipul/profilul acestora. Ca urmare a invitației/invitațiilor la re-ofertare transmise în cadrul acordului-cadru prin care se solicită recrutarea și propunea altor tipuri de experți identificați în perioada de implementare a acordului-cadru, Prestatorii vor propune experți care să îndeplinească cerințele aferente tipurilor/profilelor respective.

2.1 Experți specifici Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

Tipul Experţilor

Cerința minimă Studii superioare/Certificări/Atestate

Cerință minimă Experiență profesională specifică

2.1.1

Experţi evaluare cereri finanţare

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul evaluării de proiecte. Expertiza în educatie (formala – iniţiala/ preuniversitara, universitara, postuniversitara) si Formare Profesionala Continua (FPC), sau expertiza in FPC sau expertiza in antreprenoriat, FPC sau expertiza in serviciul public de ocupare sau expertiza in masuri active de ocupare sau expertiza in incluziune sociala (inclusiv economie sociala).

2.1.2

Experţi verificare administrativă / tehnică (verificări la faţa locului) cereri rambursare

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul: economic/financiar contabil/audit sau domeniul legislaţiei muncii

2.2 Experți specifici Programului Operațional Regional (POR)

Tipul Experţilor

Cerința minimă Studii superioare/Certificări/Atestate

Cerință minimă Experiență profesională specifică

2.2.1

Experţi tehnic inginerie

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în inginerie civilă /inginerie în construcţii

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în proiectare şi/sau execuţie de proiecte de infrastructură

2.2.2

Expert
economic - financiar

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în ştiinţe economice / management / finanţe/ contabilitate

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în întocmirea/verificarea de analize financiare, inclusiv analiza cost beneficiu şi/sau elaborarea de planuri de afaceri pentru clienţi din sectorul public/privat

2.2.3

Expert dezvoltare durabilă

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în ingineria mediului şi antreprenoriatul dezvoltării durabile/ științe de mediu / ecologie / protecția mediului

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investiţii

2.2.4

Expert egalitate de şanse

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în ştiinţe sociale.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în implementarea şi/sau gestionarea proiectelor şi/sau politicilor privind serviciile sociale şi/sau egalitatea de şanse şi/sau eliminarea discriminării.

2.3. Experți specifici Programului Operațional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE)

Tipul Experţilor

Cerința minimă Studii superioare/Certificări/Atestate

Cerință minimă Experiență profesională specifică

2.3.1

Verificări cereri de rambursare

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în domeniul economic/ juridic/ tehnic.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul verificării cererilor de rambursare.

2.3.2

Control
(experti generali) Control experți tehnici

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în domeniul economic/ juridic/ tehnic.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani în domeniul verificării/controlului/auditului pe proiecte de investiții.

2.3.3

Experti evaluatori – evaluare cereri de finantare,
Experți evaluatori profil juridic evaluare cereri de finanțare

Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în domeniul ştiinţe economice / inginerie.

Experienţă specifică după absolvirea studiilor superioare de minim 2 ani în domeniul evaluării cererilor de finanțare.

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne prin telefon, email sau personal.

Liviana Marinescu,
Reprezentant legal

© 2012 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii