rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germană

Consultanţă

proiect 64099, vizita de studii 1, Germania, mai, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 2, Germania, decembrie, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 3, Germania, iulie, 2012 vezi galeria foto.
proiect 64099, examen exprimare culturala, Caseiu, martie 2012 vezi galeria foto.

Vă oferim consultanţă în următoarele activităţi:

Informare şi Consiliere:

Oferim consultanţă persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătură cu alegerea carierei, posibilităţile de formare profesională şi Ocupare.

Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera pot fi acordate, în mod individual sau în grup, şi privesc:

Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, care oferă persoanei solicitante informaţii privind:

Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalităţii, au ca scop stabilirea compatibilităţii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă.
Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observaţia, chestionarul, bateriile de teste.
Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testărilor efectuate consilierul va stabili paşii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesională, ca măsură activă în vederea încadrării în muncă.

Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Serviciile de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, constau, în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, simularea unui interviu.

Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesională sau la măsura de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri.

© 2012 - 2018 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii | Prelucrarea Datelor | Politica de cookies