rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germană

proiect Bursa Locurilor de Munca Online

proiect 64099, vizita de studii 1, Germania, mai, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 2, Germania, decembrie, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 3, Germania, iulie, 2012 vezi galeria foto.
proiect 64099, examen exprimare culturala, Caseiu, martie 2012 vezi galeria foto.

Informaţii despre proiect

Obiectiv general

Obiective specifice

De ce avem nevoie de un astfel de proiect

Rezultate aşteptate

Cum va funcţiona BLMO

Lista Partenerilor

Achiziţii

Evenimente

Informaţii despre proiect:

semnatura BLMO

Bursa Locurilor de Muncă Online este

Proiect Strategic finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 4 - "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"

Domeniul major de intervenţie 4.1 - "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare"

Cererea de propuneri de proiecte nr. 123 "Calitate în serviciile de ocupare"

Informaţii Generale:

Scopul existenței Serviciului Public pentru Ocupare este acela de a oferi asistență persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru a facilita integrarea/reintegrarea acestora pe piața muncii.

Proiectul nostru propune oferirea unei alternative la serviciile clasice de mediere a forței de muncă prin intermediul Bursei Locurilor de Muncă, deschizând oportunitatea accesării online a acestor servicii, sub forma unui serviciu de tip "self-service".

Înscrierea persoanei într-o bursă a locurilor de muncă online înseamnă un transfer al efortului de implementare a activităților de mediere a muncii către o aplicație informatică care funcționează și oferă servicii fără întrerupere.

Soluția propusă generează o participare permanentă a angajatorilor și șomerilor în procesul de negociere pentru ocuparea unui loc de muncă.

Perioada de implementare a proiectului: 06.01.2014 – 05.07.2015

Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Valoarea eligibilă a proiectului: 7.894.926 lei, din care:

Asistenţa Financiară Nerambursabilă: 5.921.194.50 lei
Contribuția eligibilă a solicitantului: 1.973.731.50 lei

Obiectiv general:

Îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienților SPO din regiunea Vest, regiunea Centru, regiunea Sud-Vest Oltenia și regiunea Nord-Vest, prin simplificarea accesului la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă.

Bursa locurilor de muncă online este un demers inovator care asigură întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Proiectul propune o soluție viabilă de dezvoltare a serviciilor de tip "self-service", adresate beneficiarilor SPO – angajatori și persoane în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul asigura o alternativă la sistemul clasic de accesare a serviciilor SPO, prin crearea unei platforme informatice integrate care permite furnizarea online a măsurilor active de ocupare.

Participarea la bursă este o opțiune disponibilă în orice interval orar și în oricare zi a saptămânii ceea ce deschide posibilitatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a fi selectat pentru angajare în afara granițelor țării și în afara spațiului european.

Prin această aplicație programarea interviului devine o opțiune care poate fi stabilită de comun acord între cele două părți, solicitant și angajator.

Obiective specifice:

O.S.1. Facilitarea accesului la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă prin dezvoltarea capacității SPO de a furniza servicii de tip self-service, în scopul creșterii șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiari ai AJOFM Hunedoara (regiunea Vest), AJOFM Alba (regiunea Centru), AJOFM Gorj (regiunea Sud-Vest Oltenia) și AJOFM Maramureș (regiunea Nord-Vest).

Cele 4 agenții județene vor beneficia de soluții informatice avansate, cuprinse într-o aplicație ce va permite realizarea în sfera online, a elementelor esențiale din cadrul procedurii de organizare a bursei locurilor de muncă.

Principalul beneficiu pe care îl aduce pe termen lung Bursa online, constă în disponibilitatea acestui serviciu ori de câte ori un angajator solicită forță de muncă, chiar dacă oferta de locuri de muncă nu este una generoasă. În acest fel platforma informatică pe care se bazează serviciul, vine atât în sprijinul angajatorului (care poate beneficia de forța de muncă solicitată într-un interval de timp scurt), cât și în sprijinul persoanei în căutarea unui loc de muncă care poate raspunde în orice moment unei solicitări de angajare.

Un alt important beneficiu rezultă din faptul că bursa online pune față în față angajator și solicitant, prin intermediul camerei web, ceea ce facilitează comunicarea dintre cele două părți, crește nivelul de cunoaștere reciprocă și este un suport în decizia de angajare. În acest fel sprijină creșterea compatibilității cu locul de muncă ofertat și cu angajatorul, ceea ce duce la o integrare durabilă pe piața muncii.

O.S.2. Creșterea notorietății SPO prin dezvoltarea de acțiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO și a serviciilor pe care acesta le oferă.

Orice serviciu inovator generează o oarecare reacție de rezistență și neîncredere, motiv pentru care este necesar să realizăm o campanie de promovare susținută pentru ca acest serviciu să devină funcțional.

Pentru mediatizarea corespunzătoare a serviciului "Bursa locurilor de muncă online", astfel încât să avem o cuprindere cât mai largă atât în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă cât și în rândul angajatorilor, va fi elaborată și pusă în aplicare o strategie generală de informare și promovare pentru AJOFM Hunedoara (regiunea Vest), AJOFM Alba (regiunea Centru), AJOFM Gorj (regiunea Sud-Vest Oltenia) si AJOFM Maramureș (regiunea Nord-Vest).

Urmărim să atragem angajatorii și persoanele în căutarea unui loc de muncă, spre Bursa online, ceea ce va fi un câștig pe termen lung pentru toate parțile implicate:

Se vor organiza 4 campanii de promovare, respectând specificul fiecarui județ, în cadrul cărora se vor desfășura câte 3 evenimente de comunicare și promovare la nivelul fiecărui județ.

Bursa online este un serviciu online de medierea muncii, organizat ca serviciu de tip self-service. Fiecare SPO va avea propriul serviciu self-service "Bursa locurilor de muncă online".

De ce avem nevoie de un astfel de proiect:

Situația economică ce a afectat țara noastră în ultimii ani, ca urmare a traversării unui proces de recesiune economică, generalizat la nivel european, a condus la agravarea problemelor sociale. Îngrijorător este faptul că oferta de locuri de muncă devine din ce în ce mai redusă, ceea ce va genera o creștere a numărului șomerilor de lungă durată. Pe de altă parte măsurile anti-criză asumate de guvern, au stopat angajările de personal în serviciile publice, s-a inițiat un plan de reducere a numărului de angajați și s-au redus fondurile pentru investiții din sectorul bugetar.

În aceste condiții serviciile oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă au de suferit atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Principalele activități desfășurată de SPO, cu implicare directă în integrarea efectivă a beneficiarului pe piața muncii, aparțin serviciului de mediere a muncii – activități prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.

Introducerea unor solutii inovatoare de prelucrare a datelor, în format electronic, asigură accesul la serviciile SPO pentru un număr semnificativ mai mare de persoane în căutarea unui loc de muncă, decat cel din prezent. Medierea electronică este un serviciu complex care necesită multă analiză, corelații și sondări ale ofertei de locuri de muncă, pentru a pune în legatură angajatorul cu persoana în căutarea unui loc de muncă.

Cele mai bune rezultate în privința ocupării sunt obținute în urma negocierii directe dintre persoana în căutarea unui loc de muncă și angajator, iar mijlocirea acestei întâlniri este realizată de Serviciul Public de Ocupare în cadrul Bursei Locurilor de Muncă. Aceste evenimente sunt extrem de utile, dar destul de dificil de realizat, astfel că rareori putem vorbi de o regularitate în desfășurarea lor. Dificultatea organizării este cauzată în special de lipsa ofertei variate și însemnate cantitativ de locuri de muncă vacante, care să permită participarea unui număr mare de persoane în căutarea unui loc de muncă.

Din acest motiv unele SPO au renunțat la a mai ține cu regularitate Burse ale locurilor de muncă, acestea devenind evenimente izolate.

Rezultate aşteptate:

Proiectul sprijină Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din patru județe, în dezvoltarea ofertei de servicii publice de ocupare, prin introducerea unor servicii de tip "self-service".

Sunt sprijinite 30 de persoane, angajate în cadrul Serviciilor Publice de Ocupare, ce urmează a fi inițiate în utilizarea serviciului online, astfel încât activitatea profesională să beneficieze de un plus de calitate.

Cel puțin 30% din șomerii înregistrați la SPO vor beneficia de serviciile furnizate prin intermediul bursei online, acestora fiindu-le realizat, în perioada de implementare a proiectului, profilul profesional. Această activitate se va permanentiza astfel încât fiecare persoană intrată în evidențele AJOFM sa poată fi cuprinsă în acest serviciu.

Vor fi înființate 22 posturi fixe în 11 agenții locale (2 posturi în fiecare locație). Aceste posturi vor fi dotate cu echipamentul necesar susținerii unui interviu video, între angajator și persoana în căutarea unui loc de muncă.

Rezultate imediate:

Asigurarea unei permanente funcționări a serviciului de mediere a muncii;

În mediul online orice angajator, din țară sau din străinătate, își poate anunța disponibilitatea de a angaja un anumit număr de persoane, care să dețină anumite calificări;

Angajatorul va găsi în aplicația noastră toate persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a SPO și va putea selecta pentru interviu viitorii angajați;

Interviul va elimina toate barierele impuse de clasicele cv-uri și scrisori de intenție, atât angajatorul cât și solicitantul de loc de muncă, putând comunica liber.

Rezultate pe termen lung:

Serviciul aduce un plus de valoare în recrutarea de personal asigurând o integrare pe piața muncii durabilă.

Va crește capacitatea de mediere electronică a muncii, prin permanentizarea unui serviciu ce va acoperi toate zilele saptămânii și orice interval orar.

Platforma informatică va fi un suport în creșterea absorției pe piața muncii a persoanelor cu dificultăți de integrare/ reintegrare în muncă, pentru care participarea la Bursa organizată in procedură clasică, este greu de realizat (persoane cu handicap sau izolate geografic).

Serviciul va duce la creșterea integrării pe piața muncii a absolvenților, familiarizați cu utilizarea echipamentelor IT.

Va incuraja mobilitatea geografică prin posibilitatea oferită angajatorilor de a solicita forță de muncă calificată în alte județe decât în cele în care își are sediul administrativ.

Angajatorii din străinătate vor realiza mult mai facil selecția și recrutarea de forță de muncă.

Cum va funcţiona Bursa Locurilor de Muncă Online

 1. Alcătuirea unei baze de date cu toate persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate la SPO

  Fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă aflată în evidența AJOFM, îi va fi întocmit un profil profesional personal.

 2. Profilului profesional personal

  Beneficiarul va completa un chestionar care va fi transferat ulterior în format electronic, constituind profilul profesional personal al persoanei în căutarea unui loc de muncă și totodata baza de filtrare în vederea invitării la interviurile online. Informațiile solicitate se vor limita la: vârstă, sex, localitate de domiciliu, studii, calificări dobândite, experiență profesională, vechime generală în muncă, vechime specifică în profesie. Nu vor fi inserate date de identificare (nume, adresă, cod numeric personal).

 3. Interconectarea bazelor de date

  Portalul va conține opțiuni privind aria de căutare a forței de muncă. Angajatorul poate solicita forța de muncă în oricare dintre cele 4 județe partenere, putând opta pentru unul sau mai multe județe.

 4. Acces liber pentru toți angajatorii

  Orice angajator, cu sediul administrativ în țară sau în străinătate, poate selecta forța de muncă necesara din județele care beneficiază de acest serviciu.

  • Este vizibil doar profilul profesional personal. Angajatorii au acces doar la informații specifice propriilor criterii de căutare. Nu vor fi accesibile profilele individuale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă ci doar o listă cu optiuni de căutare a persoanei ideale pentru postul disponibil (filtre de căutare).

  • Interviu individual. Angajatorul poate opta pentru interviul individual, realizând propriile programări – preferabil atunci când pune la dispoziție un număr restrâns de locuri de muncă.

  • Organizarea unei burse. Angajatorul poate opta pentru interviul organizat la sediul AJOFM, pentru care solicită convocarea unui număr mai mare de persoane în căutarea unui loc de muncă – preferabil atunci când angajatorul dispune de un număr mare de locuri de muncă vacante.

 5. Înștiințarea persoanei în căutarea unui loc de muncă

  Dacă angajatorul optează pentru interviul individual, șomerul va fi contactat prin intermediul adresei de mail. Dacă angajatorul dispune de un număr mare de locuri de muncă vacante, evenimentul va fi organizat la sediul AJOFM, fiind utilizate posturile fixe pentru realizarea interviurilor. În această situație persoanele în căutarea unui loc de muncă vor fi contactate de consilierii AJOFM și invitate la o anumită dată.

 6. Selecția în vederea angajării.

  În urma interviului angajatorul va decide care sunt cele mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor vacante. Persoanele selectate vor fi înștiințate fie direct (în cazul interviurilor individuale), fie vor fi contactate ulterior (în cazul interviurilor de grup).

Lista Partenerilor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Hunedoara

 
Solicitant

email

ajofm[at]hd.anofm.ro

site

www.ajofmhd.ro

telefon

0254.216.151

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Alba

 
Parteneri - Instituţii Publice

email

ajofm[at]ab.anofm.ro

site

www.alba.anofm.ro

telefon

0258.811.470

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Gorj

 
Parteneri - Instituţii Publice

email

ajofm[at]gj.anofm.ro

site

www.gorj.anofm.ro

telefon

0253.211.568

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Maramureş

 
Parteneri - Instituţii Publice

email

ajofm[at]mm.anofm.ro

site

www.maramures.anofm.ro

telefon

0262.227.821

Fundaţia Mara

 
Parteneri - Organizaţii Private

email

office[at]fundatiamara.ro

site

www.fundatiamara.ro

telefon

0254.221.200

sc Artemis srl

 
Parteneri - Organizaţii Private

email

contact[at]artemis-alba.ro

site

www.artemis-alba.ro

telefon

0358.401.489

Asociația Psihologilor Gorjeni

 
Parteneri - Organizaţii Private

email

contract[at]apsg.eu

site

www.apsg.eu

telefon

0253.213.041

sc RoGePA srl

 
Parteneri - Organizaţii Private

email

mail[at]rogepa.org

site

www.rogepa.org

telefon

0362.802.902

© 2012 - 2014 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii