rogepa-logo-home
rogepa-logo

Rogepa - agenţia profesională româno germană

eveniment

proiect 64099, vizita de studii 1, Germania, mai, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 2, Germania, decembrie, 2011 vezi galeria foto.
proiect 64099, vizita de studii 3, Germania, iulie, 2012 vezi galeria foto.
proiect 64099, examen exprimare culturala, Caseiu, martie 2012 vezi galeria foto.
septembrie 2017

SC ROGEPA SRL, partener în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical – instrument de inovare socială” cod 101853, organizează în perioada 04.09.2017 – 22.09.2017 selecție de resurse umane pentru postul de

Formator (activitate teoretică și practică) pentru următoarele cursuri:

Cerințe

Competențe Solicitate:

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel POCU/20/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune social.

Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale, Apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate- Ghid Condiții specifice 4.2

Cererile de angajare, CV-urile candidaților (în format europass) împreună cu documentele care atestă competențele solicitate și experiența specifică (diplome, certificate, adeverințe etc) se transmit pe adresa de e-mail mail@rogepa.org sau se depun la sediul din Baia Mare, Bd. Unirii nr.16 camera 20.

Puteți descărca modelul oficial pentru CV Europass de aici

Descărcați cererea de angajare de aici

Data limită de depunere / transmitere a documentelor: 15.09.2017, ora 14:00.

Candidații vor fi contactați telefonic după înregistrarea candidaturii lor.

Selecția va consta în analiza dosarelor și interviu.

Selecția dosarelor și interviul vor avea loc în datele de 21-22.09.2017 la sediul din Baia Mare, Bd. Unirii nr.16 camera 20.

Pentru informații suplimentare sunați la telefon 0744787557.

Liviana Marinescu

Manager

© 2012 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii